Liên hệ

 • Địa chỉ Khu Dân Cư Trung Sơn:
  30 đường số 7
  23 đường số 5
  16 đường số 7

  Quận 1:
  61 Phạm Viết Chánh
 • Điện thoại Khu Dân Cư Trung Sơn:
  02836209191
  02836206190


  Quận 1:
  02822445566
 • Email admin@nganlemotdem.com
  nganlemotdemhotel@gmail.com
 • Thời gian làm việc 24/7

Send Message

  Go Top